Fotografické práce - galerie
Fotografické Práce - galerie

Izolstav s.r.o. +420 775 20 60 90 info@izolstav.eu

Projet Aplikace

Aktuality

Design prvek sipka18.02.2014
Sembo ...

Design prvek sipka00.00.0000
Sembo ...


E-shop s víny - vinocz.cz
Sembo - diamantové a pilové kotouče

OP PIK Aplikace

logo EU OP PIK                            logo mpo
Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. 

 

 

Technologická jednotka pro úpravu a nového užití základních složek odpadu pocházejícího z vláknitých polymerních matric a kompozitů

Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012304Zahájení:

29. 11. 2017

Ukončení:

31. 12. 2019

Rozpočet:

 

3 986 956,00Kč


Obsah projektu:

Vývoj nové progresivní technologie vedoucí ke snížení environmentální zátěže odpadů pocházejících z výroby polymerních matric a kompozitů (sklovláknité a uhlíkové) s cílem získání nových materiálových možností. Vývoj a výzkum ověřené technologie pro potřeby českých podnikatelů, která jim umožní snížit nároky na odpadové hospodářství. Nový systém v procesu nakládání s odpady obsahující skelné a uhlíkové vlákno (textilní) a pojiva k získání nových materiálu s novými užitnými vlastnostmi.


Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 57048/18/61200/3662 vydané dle § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Na základě žádosti o podporu ze dne 29.11.2017, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Aplikace – Výzva IV. a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Název projektu
Technologická jednotka pro úpravu a nového užití základních složek odpadu pocházejícího z vláknitých polymerních matric a kompozitů.
Registrační číslo projektu (MS2014+):CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012304
Číslo a název prioritní osy OP PIK:PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Místo realizace projektu1:Jahodova 4051, 580 01 Havlíčkův Brod
Název příjemce:Izolstav s. r. o.)
Sídlo příjemce:Ledečská 2512, 580 01 Havlíčkův Brod

© 2010 Izolstav s.r.o.
Tvorba internetových prezentací webyvysocina.cz/></a>
</div>
</div>

<div class=
TOPlist